MEGLERE

 

Tom Z. Bliksmark

m: 909 25 904

tzb@sem-johnsen.no

Lene Helland Markegård

m: 918 23 923

lhm@sem-johnsen.no

Tor Inge Betten

m:  958 44 700

tib@sem-johnsen.no

Utvikles av:

Bakke_Logo_u.slogan_Hvit.png

© 2019 vYcom.no

Gunstig Husbankfinansierte leiligheter i hus A til E

Bruket Brygge tilbyr gunstig Husbankfinansiering på leilighetene under 90 kvm i hus A til E. Renten er for tiden 1,50 %. 

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

 

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den subsidierte renten i Husbanken. Dette kan utgjøre store  summer hver måned.

 

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken

Alle våre prosjekterte boliger søkes godkjent for lån i Husbanken med 80 % av kjøpesum. Leiligheter over 90 kvm vil det ikke være mulig å søke Husbankfinansiering på. Det taes forbehold om prosjektgodkjenning i Husbanken.

 

Ta kontakt med meglerne våre for mer informasjon.